Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

za pośrednictwem serwisów www.malarstwoity.pl, www.malarstwoity.com, www.gsl.malarstwoity.pl, www.10kilomniej.pl

Niniejszy regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisów: www.malarstwoity.pl, www.malarstwoity.com, www.gsl.malarstwoity.pl, www.10kilomniej.pl, dalej jako „Regulamin”, z uwzględnieniem: przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2019.123 z późniejszymi zmianami) (dalej jako „Ustawa o świadczeniu usług”), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2019.134 z późniejszymi zmianami) (dalej jako „Ustawa o prawach konsumenta”), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”)

Pliki pdf (można przeczytać, można też pobrać i wydrukować):Regulamin usług,

Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3