Flaga Włoch Flaga Polski Flaga Niemiec Flaga Francji Flaga Wielkiej Brytanii Flaga Szwecji Flaga Czech

O firmie

Najtrudniejsze o mojej firmie może jest to, że ma już kilkanaście lat, a ja nie wiem kiedy to tak zleciało.

Natomiast mniej trudne są takie informacje: Firma Malarstwo i Ty Renata Kucharska, z siedzibą: ul. Armii „Kraków” 22/45, 30-433 Kraków została zarejestrowana 1.03.2004 roku; nr ewid. 808/2004; NIP 9440000664, regon 350838019. Pierwszy przedmiot działalności według wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: 90.03.Z – Artystyczna i literacka działalność twórcza. Oprócz tego m. in.: 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza, 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej, 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 58.11.Z – Wydawanie książek.

Więcej na temat mojej działalności gospodarczej, gdyby ktoś chciał, może przeczytać na stronie www.malarstwoity.pl