Flaga Włoch Flaga Polski Flaga Niemiec Flaga Francji Flaga Wielkiej Brytanii Flaga Szwecji Flaga Czech

Pejzaże

Przykładowe tytuły moich kwadratowych obrazów internetowych (z moich gwaszy) z 2018 roku:

Brak.

Komentarz odautorski:Pytanie o tytuły obrazów może mieć sens. Pytanie o zakres wypowiedzi twórcy też. Pytanie do Odbiorcy o zakres Jego zainteresowań w poszukiwaniu tych i tych, albo jeszcze innych informacji nie jest obowiązkowe, ponieważ niesie jeszcze inne wartości w procesie twórczym. Jednak moja sztuka, moje malarstwo, nie jest dla sztuki, ale dla ludzi, więc jako takie słucha pytań.

Galeria Obrazów Kwadratowych pomyślana jest w taki sposób, że można z niej skorzystać także w wersji bezpłatnej,

ponieważ jako zachęta do obejrzenia jej w całości niesie wartości edukacyjne w zakresie malarstwa.

Jednak jest to wtedy tylko jakaś odrobina, okruszki właśnie.

Komu tyle wystarczy, dziękuję za uwagę.

Uprzejmie informuję, że gdyby ktoś z Państwa był zainteresowany zakupem jakiejś części moich majątkowych praw autorskich do moich obrazów, trzeba się kontaktować bezpośrednio ze mną.